Lofoten Matpark tilbyr mange og ulike tjenester til det offentlige og næringslivet. Vi har en svært bred og variert kompetanse i vårt miljø

Hovedkompetanseområder

 • Primærnæringer
 • Miljø og bærekraft
 • Lokalsamfunnsutvikling
 • Opplevelsesbasert reiseliv
 • Lokalmat og matopplevelser
 • Matproduksjon
 • Merkevarebygging
 • Trainee og rekruttering
 • Taksering/eierskifte
 • Generasjonsskifte
 • Prosjektledelse
 • Nettverksbygging
 • Næringsutvikling
 • Bedriftsutvikling
 • Innovasjon og gründervirksomhet

Utredninger

Lofoten Matpark har lang erfaring på utredningsarbeid. Vi tilbyr utredninger innenfor våre fagområder, og via våre hjemmesider får du et godt innblikk i hvilke kompetanse vi har i vårt miljø.

I tillegg har vi et stort kontaktnettverk vi kan benytte oss av for at våre kunder skal kunne få en utredning som kan underbygge politiske beslutninger eller strategiske valg. Vi tar både små og store oppdrag.

Prosjektledelse

Vi har bred erfaring med ulike prosjekter og prosjektstyring innenfor mange områder. Våre prosjektledere har mange års erfaring med prosjektledelse. I prosjektene våre kombinerer vi entusiasme og dedikasjon med en grundig fagkompetanse. I Lofoten Matpark og i vårt kontaktnettverk finnes det svært variert kompetanse som kan brukes inn i prosjektene for å skape et helhetlig arbeid. Hvis vi ikke har rett kompetanse i egen stab kan vi hete dette inn eksternt.

Vi gjennomfører prosjekter både på egen initiativ og på vegne av andre. Som prosjektleder kan vi gjennomføre prosjektene fra søknad og forstudie til avslutning av hovedprosjektene.

Rådgivning

Vi bidrar med utstrakt rådgivning til enkeltbedrifter eller bedriftsnettverk. Eksempel på rådgivning kan være:

 • Gjødselplaner for bønder
 • Rådgivning innenfor jordkvalitet/drenering og nydyrking
 • Eierskifte landbruk/generasjons skifte
 • Utbygging av driftsbygninger eller nybygg
 • Igangsetting av matproduksjon
 • Opplevelsesbasert turisme
 • Gründerskap og innovasjon
 • Tilflyttere/ny i Lofoten

Arrangementer

Lofoten Matpark har erfaring med og tilbyr følgende tjenester:

 • Planlegging og gjennomføring av kurs
 • Utarbeide og gjennomføre seminarer og workshops
 • Arrangere større konferanser
 • Planlegge og arrangere bedriftsbesøk og studieturer

Ledelse / sekretariat

Lofoten Matpark tilbyr ledelse- og sekretariatsfunksjoner i den skala du ønsker. Vi har et uttalt mål om å både utvikle næringsliv og samfunnslivet i Lofoten. Derfor vil vi også bidra til at organisasjoner, bedrifter og sammenslutninger får mulighet til en profesjonell ledelse eller støtte til sin virksomhet. Vi kan tilpasse omgang og organisering av arbeidet slik at vi imøtekommer våre kunders behov. Vi har erfaring fra ledelse- og sekretærarbeid.

 • Lofotlam
 • LofotenMat
 • Tørrfisk fra Lofoten
 • Aksjonsgruppa ved Nordlandsykehuset avd. Lofoten

Utleie av møtelokaler

Mindre sammenkomster, møter og jobbsamlinger kan gjennomføre i våre koselige lokaler i Storeidøya, Leknes.

 • Gode parkeringsmuligheter
 • Lite møterom for opp til 8 personer
 • Større møterom for opp til 25-30 personer
 • Tilgjengelig AV-utstyr
 • Bevertning etter ønske.