torsdag, 18 januar 2018 11:50

Autonom ferge Ballstadlandet - Ballstadøya

Autonom ferge Ballstadlandet - Ballstadøya 3D-skisse av ferge og dockingstasjon laget av arkitekt Tora Arctander

Formål med prosjektet er å avklare ​muligheten​ ​for​ ​​ferge (fløttmann) på Ballstad, basert på fremtidens teknologi rundt autonome (førerløse) farkoster.

autonom 3Avstanden​ ​mellom​ "Landet"​ ​og "Øya"​ er en av ​de​ ​største​ ​utfordringene​ ​for utviklingen av ​reiselivet på Ballstad.​ ​Avstanden er også en utfordring for  ​fastboende og utviklingen av næringslivet forøvrig.​ ​Dersom​ ​man​ ​skal​ ​gå​ ​fra​ ​Ballstadlandet​ ​til Ballstadøya​ ​tar​ ​dette​ ​i​ ​underkant​ ​av​ ​én​ ​time,​ ​og​ ​selv​ ​med​ ​bil​ ​tar​ ​turen​ ​nesten​ ​10 minutter.​ ​I tidligere tider var det "fløttmann" over havna, men på 90-tallet avsluttet Vestvågøy kommune sin støtte til slik fergedrift.

Et aktivt og voksende reiseliv har sammen med lokal kompetanse og ildsjeler på nytt tatt tak i tanken om å knytte de to delene av Ballstad tettere sammen, til det beste for både lokalsamfunnet og de besøkende. Tanken er å vurdere om ny teknologi rundt førerløse fartøyer (autonomi) kan være en inngangsbillett til å løse kommunikasjonsutfordringen. 

Det er på privat initiativ utformet 3D-skisser for hvordan en slik løsning kan se ut i havna og det er gjort innledende arbeid rundt eksisterende teknologi, andre pågående prosjekter på området og mulige samarbeidspartnere.

Vestvågøy kommune har vært positiv til å støtte et videre, formalisert forstudium som har til hensikt å  avklare:

  • hvilke ​fagmiljøer​ og samarbidspartnere en kan koble seg opp mot
  • regelverk på området
  • hvilke finansieringsmuligheter som finnes
  • lokal interesse og kompetansemiljøer
  • grunneierforhold og andre brukere av havna.

Dette innledende prosjektet skal gi en pekepinn på om det er realistisk å kunne gå inn i et større prosjekt for realisering av en slik idé og hvilke ressurser som da må settes inn.

Prosjektet vil også se på hvilke tilbud som kan etableres på hver side av havna med tanke på næringsutvikling og servicetilbud til turister og fastboende.

autonom 2
Mulig trasé for autonom ferge, presentert av Ruben Iversen, Nautiker Senter Farled, fyr og merker Kystverket Ålesund

Andre prosjekter