Det hele startet med poteter
Det startet lenge før Lofoten Matpark var tiltenkt. Og det startet ved at bønder gikk sammen for å lage et potetlager. Tilfeldigheter gjorde at det ble bygd noen kontorer ved potetlageret. Kontorene ved potetlagrene ble raskt et sted hvor bøndene fikk tilgang til flere ulike tjenester på et og samme sted. Spiren, eller skal vi si settepoteten, for Lofoten Matpark var satt i jorda. Ut fra jordbruksmiljøet ved potetlageret dannet det seg et kunnskapsmiljø med fokus på mat, miljø og jordbruk – og det i en av landets mest ressursrike regioner.

Unikt utgangspunkt
Lofoten har så langt tilbake vi kjenner historien eksportert varer til store deler av verden. Lofoten har i mer enn 1000 år vært råvareleverandør av unike produkter av høy kvalitet. Med en unik natur, og lange tradisjoner med aktivt landbruk og et rikt fiskeri, har ønsket vårt vært å videreutvikle dette. En stadig voksende turisme i området, gjør det viktig å ta vare på vår sårbare natur og tilrettelegge slik at vi bevarer og styrker naturopplevelsene. Landskapet i Lofoten er i all hovedsak i privat eie, noe som gir bøndene mye ansvar for å få til en mer bærekraftig utvikling.

Trygg mat og naturvennlig produksjon
Lofoten Forsøksring ble stiftet allerede i 1979. Siden da har miljøet og antall ansatte vokst. Det la grunnlaget for økt fokus på produsentene som ansvarlige for trygg mat, og en mer natur- og miljøvennlig produksjon.

Byggingen av potetlageret
Bilde fra byggingen av potetlageret

Bilde fra åpningen av potetlageret
Åpningen av potetlageret

Sorteringsbåndet på potetlageret
Sortering av potet

Fyrtårn for lokalmat
LofotenMat ble stiftet i 2007 og arbeider med promotering og utvikling i nærregionen. Målet med LofotenMat er at Lofoten skal bli et fyrtårn innenfor lokalmat. I miljøet finner du også arbeid med merkevarer som Tørrfisk fra Lofoten, Lofotlam og Bo i Lofoten. For å få til en helhetlig utvikling av området, ble Lofoten Matpark stiftet i 2014 med et formål å styrke miljø og naturbasert næringsutvikling. Lofoten Matpark arbeider i dag med et bredt nedslagsfelt, og gjør arbeid innenfor bedriftsetablering, bedriftsutvikling, etableringer av ulike bedriftsnettverk, nærings- forretning- og samfunnsutviklingsprosjekter.

Kunnskapsmiljø
Miljøet rundt miljø og naturbasert verdiskaping er blant de største i landsdelen, og mange av våre medarbeidere er langt fremme på sine felt. Vi har kunnskapen og kontaktene til å hjelpe deg videre. Lofoten Matpark er en ide som har vokst frem over tid etter innspill fra de mange som har sitt virke knyttet til de naturrikdommer som Lofoten er kjent for. Dagens forbrukere ønsker trygg mat, mat som kan dokumentere opprinnelse, og miljøvennlig produksjon. Vi ønsker å ta eierskap til merkevaren Lofoten og utnytte mulighetene for å profilere området vårt på en god måte. Vi ønsker å ta ut mer av verdiskapningen lokalt. Vi i Lofoten Matpark innehar mye kompetanse fra hav til fjell til tallerken og butikkhyller.

Nedenfor er en oversikt over eiere i Lofoten Matpark AS.

Vestvågøy kommune er største eier i Lofoten Matpark AS (37,04%)

 • Vestvågøy Kommune
 • Vågan Kommune
 • Lofoten Sparebank
 • Nordly Holding AS
 • Seafood Invest AS
 • Lofotprodukt AS
 • Horns Slakteri AS
 • Lofot Agro AS
 • Isqueen AS
 • Flerfaglig Opplæringskontor
 • Lofotlam SA
 • Norsk Landbruksrådgivning Lofoten
 • Finn Andersen
 • Johansens Næringspark AS
 • Lofoten Klippfisk AS
 • Moskenes Kommune
 • Kåre Holand
 • Axellus AS
 • Nic Haug AS
 • Cr Regnskap og Rådgivning AS
 • Pål Kruger Invest AS
 • Tommeliten Barnehage AS
 • Ellingsen Seafood AS
 • Ramberg Fisk AS
 • Finn Pettersen
 • Bøstad Bygg og Bo AS
 • Vestvågøy Regnskap AS
 • Lofoten Gaver og Brukskunst AS
 • Elisabeth Holand
 • Havets Helter AS
 • Lofoten Fisk AS
 • Røst Kommune
 • Sjømat Anita Gylseth
 • Terje Wiik
 • Solbakken Gård Y. Kristoffersen
 • Flakstad Kommune
 • Astrup Lofoten AS
 • Lofoten Arctic Water AS
 • Anders Neuberth
 • Gunnar Hansen Rådgivning og Konsulent
 • Vestvågøy Bondelag
 • Knut Nikolaisen
 • Aaland Gård
 • Lofoten Gårdsysteri Marielle De Roos
 • Lofotpils AS
 • Lofotenmat SA
 
 • Styrets leder: Jonny Finstad
 • Nestleder: Thorvardur Gunnlaugsson
 • Styremedlem: Mia Constanse Gylseth
 • Styremedlem: Anne Karine Statle
 • Styremedlem: Per Blix
 • 1. varamedlem: Gustav Arnold Karlsen
 • 2. varamedlem: Elisabeth Holand
 • Revisor: Nordnorsk Revisjon AS