Miljøet i Lofoten Matpark er arrangør av ulike kurs, konferanser og seminarer. Vi tilbyr næringslivet og det offentlige profesjonell oppfølging til planlegging og gjennomføring av arrangementer i regionen. Vi tar imot konkrete oppdrag, innspill i forhold til behov og påmelding til deltakelse på utlyste arrangementer.


Se alle
Konferanse
Kurs
Seminar