Aktuelt

Lofoten Matpark presenterer rapport om minihus

Foto: Kari Schibevaag

Illustrasjonsfoto: Kari Schibevaag - eget minihus på Ramberg. 

Lofoten Matpark har jobbet med et prosjekt for å vurdere mulighetene for en kommunal satsing på minihus. Prosjektet har pågått i godt over et halvår og har inneholdt kartlegging av interessenter, studietur og Norges største faglige seminar om minihus.

Minihus har på kort tid fått stor oppmerksomhet landet over - og Lofoten Matpark er en av få utviklingsaktører som jobber strategisk med dette. Rapporten er derfor en av de første på dette området.

Lofoten Matpark har i rapporten utredet noen av utfordringene som må overvinnes for å etablere en satsing på minihus. Minihus er et relativt nytt fenomen og derfor er svært få av de offentlige virkemidlene og de offentlige reguleringene tilpasset minihus. De største utfordringene rundt minihus ligger i krav til universell utforming og isolasjonskrav. 

Samtidig sier rapporten klart at utfordringene er overkommelig - og gir anbefalinger til kommuner som er interessert i jobbing med minihus. Rapporten anbefaler at kommunene jobber både strategisk opp mot kommunens planer, men også er åpen for å prøve ut piloter for læring. I tillegg fastslår rapporten at det er grunnlag for en organisering av et nasjonalt nettverk / organisasjon rundt minihus.

Lofoten Farmtrail på studietur til Sogndal og omeg...
Leder for Friluftsrådet i Lofoten på plass i Lofot...

Prosjekter

Arrangement