Miljø og naturbasert verdiskaping

Lofoten Matpark er en utviklingsaktør som skal bidra til økt verdiskaping i regionen, basert på våre naturgitte forutsetninger.

 Verdiskaping

Vi skal være med på å utvikle enkeltbedrifter og bedriftsklynger slik at inntjening øker, arbeidsplasser sikres og nye skapes.

 Naturbasert

Vi vil bidra til økt bruk og foredling av ressurser som vi har naturlig tilgang til fra hav til fjell.

 Miljø

Vi skal bidra til å sikre at vårt felles miljø blir tatt vare på slik at fastboende og besøkende trives og fortsatt vil markedsføre regionen entusiastisk.

 Park

Vi skal være en arbeids- og møteplass for bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner samt enkeltpersoner som vil skape verdier i tråd med våre mål og verdier.